İtibar Yönetimi

Şirketlerin topluma lanse edilmesinde en önemli araçlardan biri olan itibar yönetimi, firmaların sektör imajı kazanabilmesi ve edinmiş oldukları statüyü bozabilecek olumsuzluklardan kaçınmasını kapsar.

Marka Yönetimi

Markalaşma sürecinde bulunan firmaların veya hali hazırda marka olan şirketlerin kazanmış oldukları bu konumu daha etkili hale getirme ve küresel boyutta çalışmalar yapabilmelerini sağlama amaçlanır.

Pazarlama İletişimi

Sunulan bir hizmetin veya ürünün kalitesini, tüketici gözünde artırmayı hedefleyen bir iletişim biçimidir. Aynı zamanda pazarlayıcı ve alıcı arasındaki bağlantının güçlü ve verimli olmasını sağlar.

Medya İletişimi

Şirketin ve şirket faaliyetlerinin lansmanı için yapılabilecek yöntemlerin medya aracılığı ile hedeflenen kişi ve kurumlara aktarılması.

Lider İletişimi

Yönetici sıfatında bulunan kişi ve departmanların, örnek olabilecek bir etkinlikte bulunup prezantasyon yapabilecekleri iletişim birimi.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

İnsanlık ve sosyal sorumluluk gereği kurum ve kuruluşların belirli konularda eğilim göstermeleri ve incelikli tavır sergilemeleridir. Edinilen sorumluluk tüm kurumu kapsar nitelikte olup taviz verilemeyecek hususlar içerir.

Konu Yönetimi

Şirketin statüsünü ve kazanımlarını olumsuz etkileyebilecek durumların ve aksiyomların önceden tespit edilmesi işlemidir. Kriz ihtimalini ortadan kaldırabilmek adına sunulan iletişim biçimidir.

Kriz İletişimi

Olası bir kriz anında şirketi maksimum düzeyde korumak ve krizin etkilerinden mümkün mertebe kaçınmak için yapılan işlemler bütünüdür. Ayrıca krizin en kısa sürede, en az etkiyle atlatılması konusunda yapılan iletişimdir.

Sponsorluk İletişimi

İş ortaklığı ve iş bağlantıları güçlendirme; toplum ve hedef kitle karşısında üst düzey bir değer oluşturabilme adına yürütülen iletişim türüdür. Tanıtım ve statü kazanımları ile de önemli hedefleri amaçlar.

Kurum İçi İletişim

Firmaların bütünsel olarak yükselip çeşitli alanlarda yetkin faaliyetler gerçekleştirebilmesi adına kurum içi iletişimin sağlam ve yüksek verimli olması gerekir.

Finansal İletişim

Kurum ve kuruluşların ticari oluşumlarını ve amaçlarını düzenleyerek finansal verim oluşturulması ve artırılması aksiyomlarını sağlar. Bu nitelik bazında fon, masraf, bütçe yönetimleri vb. etmenlerin belirlenmesi ve denetlenmesi de bu birim ile gerçekleştirilir.

TOP